Skontaktuj się z nami:    +48 662071083   /   +48 539999165    /    biuro@deweloperplus.pl

Co to jest prospekt informacyjny?

 • Pojęcie prospektu informacyjnego dla lokalu mieszkalnego wprowadziła Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011.
  Prospekt to zbiór informacji dotyczących lokalu, budynku, gruntu, inwestycji oraz samej firmy deweloperskiej, w szczególności sposobu finansowania inwestycji, gwarancji dla nabywcy, ceny oraz zasad jej waloryzacji, standardu wykonania itd. Wszystkie informacje, które powinny znaleźć się w prospekcie, są szczegółowo opisane w załączniku do ustawy stanowiącym jednocześnie wzór samego prospektu. Kilka podstawowych założeń wspomnianej ustawy w odniesieniu do prospektów informacyjnych:
  • Wymóg nieodpłatnego przedstawienia klientowi prospektu informacyjnego dla lokalu (Art. 17)
  • Prospekt może być dostarczony na nośniku cyfrowym albo w formie wydrukowanej. Na żądanie klienta deweloper zobowiązany jest przedstawić wersję papierową prospektu w lokalu przedsiębiorstwa (Art. 18)
  • Ustawa nakłada na deweloperów obowiązek aktualizacji prospektów i przedstawiania klientom aktualnej wersji w postaci wyciągu różnic lub załączonego nowego prospektu (Art. 19)
  • Prospekt informacyjny jest wymaganym załącznikiem do umowy deweloperskiej (Art. 20)

Jak wypełnić prospekt informacyjny?

 • Prospekt powinien być sporządzany dla lokalu - zawiera częśc "indywidualną" z informacjami dotyczącymi konkretnego mieszkania takimi jak cena, powierzchnia, układ pomieszczeń. Pozostałe dane w prospekcie to informacje wspólne dla budynku, gruntu czy inwestycji. Wiele wymaganych przez ustawę informacji wymaga od dewelopera sięgnięcia do dokumentów takich jak plan zagospodarowania przestrzennego czy rejestrów w rodzaju ksiąg wieczystych. Kontrowersyjnym punktem jest wymóg podania danych o przewidywanych publicznych inwestycjach w rodzaju dróg, kolei, lotnisk, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków itp. w promieniu 1 km, gdyż ustawa nie precyzuje dokładnie źródła tych informacji.

Przykładowy prospekt informacyjny

 • Poniżej udostępniamy do pobrania przykładowy prospekt informacyjny (dane fikcyjne). Prospekt został utworzony przy pomocy usługi DeweloperPlus.
 • Pobierz prospekt
Przekonaj się sam!

Sprawdź możliwości systemu DeweloperPlus bez żadnego ryzyka. Jeżeli system nie spełni Twoich oczekiwań - zwrócimy wszystkie koszty.